Posted by tvrdos - 23. децембар 2015. - Новости

Срећне Божићне и Новогодишње празнике
желе Вам Подруми Манастира Тврдош

Sretne Božićne i Novogodišnje praznike
žele Vam Podrumi Manastira Tvrdoš

С Новым годом и Рождеством Христовым
Подвалы монастыря Тврдош

Wishing you Merry Christmas and a happy New Year
Tvrdos Monastery Wine Cellars

Дегустација вина Подрума манастира Тврдош у Чикагу

Posted by tvrdos - 23. новембар 2015. - Новости

 

У склопу донаторске вечере, за прикупљање помоћи за основну школу Светог Саве у Чикагу, уприличена је и дегустација наших вина. Присутнима су се обратили предсједник школског одбора и игуман Сава, а о нашим винима је говорио сомелије  Michael Bottigliero из Чикага.

(даље…)

Златне награде из Њујорка за вина Манастира Тврдош

Posted by tvrdos - 5. јун 2014. - Новости

 

Прoшлoг викeндa у Њуjoрку, нa мeђунaрoднoм фeстивaлу винa и хрaнe New Paltz Wine and Food Festival, у oргaнизaциjи International Wine Masters  New York, Пoдруми Maнaстирa Tврдoш joш jeднoм су дoбили пoтврду врхунскoг квaлитeтa винa, oсвojивши злaтнe  нaгрaдe зa свoja винa. Винo мaнaстирa Tврдoш Жилaвкa oсвojилo je Вeлику злaтну мeдaљу (Double gold medal) у кaтeгoриjи биjeлих винa прoизвeдeних oд aутoхтoних сoрти, a винo мaнaстирa Tврдoш Meрлoт Изба oсвojилo je злaтну мeдaљу у кaтeгoриjи црвeних винa прoизвeдeних oд сoрти грoжђa мерло , у кoнкурeнциjи прeкo 200 рeпрeзeнтaтивних винa из циjeлoг свиjeтa.

(даље…)