Златне награде из Њујорка за вина Манастира Тврдош

Posted by admin - 5. јун 2014. - Новости

 

Прoшлoг викeндa у Њуjoрку, нa мeђунaрoднoм фeстивaлу винa и хрaнe New Paltz Wine and Food Festival, у oргaнизaциjи International Wine Masters  New York, Пoдруми Maнaстирa Tврдoш joш jeднoм су дoбили пoтврду врхунскoг квaлитeтa винa, oсвojивши злaтнe  нaгрaдe зa свoja винa. Винo мaнaстирa Tврдoш Жилaвкa oсвojилo je Вeлику злaтну мeдaљу (Double gold medal) у кaтeгoриjи биjeлих винa прoизвeдeних oд aутoхтoних сoрти, a винo мaнaстирa Tврдoш Meрлoт Изба oсвojилo je злaтну мeдaљу у кaтeгoриjи црвeних винa прoизвeдeних oд сoрти грoжђa мерло , у кoнкурeнциjи прeкo 200 рeпрeзeнтaтивних винa из циjeлoг свиjeтa.

(даље…)

Злато из Беча за манастирска вина

Posted by admin - 12. октобар 2013. - Новости

Послије награда из Дизелдорфа и Лондона, стижу и нове награде за манастирска вина из Беча, са оцјењивања вина у организацији АWC VIENNA, једног од најзначајних винских такмичења у Европи.

(даље…)

Нова признања винима Манастира Тврдош – DECANTER 2013

Posted by admin - 20. мај 2013. - Новости

Вина манастира Тврдош су добила још једну врхунску потврду својих квалитета. На овогодишњем оцјењивању вина у Лондону, које је водеће оцјењивање вина у свијету, у организацији енглеског часописа "Decanter"-једног од најутицајнијих и најеминентнијих свјетских часописа у области винарства – по трећи пут, а други пут заредом су додијељене награде нашим винима.

Послије оцјењивања 2010. године, када је наше вино Вранац из бербе 2007. добило награду, затим после прошлогодишњег оцјењивања из 2012. када су наша вина Вранац и Жилавка добили бронзане медаље, а Каберне медаљу препоруке, и на овогодишњем оцјењивању вина часопис "Decanter" додијелио је слиједеће награде нашим винима:

(даље…)